MERA Park
 

Park Przemysłowy Bysławska

Lokalizacja :

Cały kompleks nieruchomości usytuowany w prawobrzeżnej części Warszawy, w gminie Warszawa - Wawer, ma dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta: 900m od trasy Wał Miedzeszyński, linie autobusowe nr 521, 146 i 161, kolej podmiejska. W pobliżu przebiega trasa szybkiego ruchu E - 77 ( kierunek Terespol ) oraz droga nr 17 ( kierunek Lublin ).

Nieruchomość :

Nieruchomości Mera - Pnefal S.A. są zlokalizowane na gruncie o łącznej powierzchni 82898 m2.
Wg Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zatwierdzonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu 28 września 1992 r., nieruchomości są zlokalizowane w południowej części obszaru (TP-43) o funkcjach techniczno-produkcyjnych. Kompleks obejmuje obszar położony w granicach: ul. Mozaikowa , Popradzka, ściana lasu, ul.. Bysławska, Regionalna, ściana lasu, ul. Mozaikowa (Zespół Przemysłowy-Falenica).

logowanie